Arne Hansen

Arne Hansen ble født i 1920 og er 65 år. Sønnen hanns overtok ledelsen av klubben i tidlig alder.
Arne startet Tønsborg Langrennklubb da han var 20 år på grunn av hanns store lidenskap for langrenn.
Men nå er han lagt inn på Tønsborg Gamlehjem

flickr:12054104223
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License