Bergans

Bergans, Norge.

Bergans er en storby i Norge.
Folketallet til byen begynte først å stige på 1930- tallet.
Det pga. at Norges beste vidregående skole var nyrlig startet.
Denne skolen var navngitt Haugmanns Vidregående skole.

Bergans er en by for mange muligheter.
Mange drar tuil Bergans for å søke oppdagelse/berømmelse.
flickr:7964332864

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License