Fiskebat Ulyke

I 1935 skjedde det en lykkelig båtulykke som befant seg med Lopos havet i Ytre Tønsborg. Det var 2 Fiske båter som kjørte i samme hav retning men de var ikke beviste om at turen brått skulle vende. Båtene kresjet i hverandre. Men ingen om bord fikk livs varende skader.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License