Hunder

Hundene som familien hadde var fem chiuauaer og fem pomeranianer, så tilsammen hadde de ti hunder. I 1955 da familien skulle dra til Finland, så måtte hundene få en sprøyte, men veterineren ga feil sprøyte, hun ga en rus-sprøyte til hundene. Da mistet hundene alt håret å de døde.

flickr:2041186253
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License