Rus Sproyte

Russprøyter blir brukt av avhengige rusmissbrukere i hele verden. I en ny undersøkelse viste at Hasjtad har Skandinavias rekord i smugling av rus sprøyter(1910). I hele veden har Klovatianita verdens rekord i å smugle sprøyter.

flickr:11714099975

Nesten alle rusmisbrukere i cen norlige halvkulen får hjelp med problemene sine. De blir innlakt i små hus der de lever med sykepleiere som våker over den 24\7.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License