Tons Brannen

Tons brannen er den største brannen i Tønsborg. Da brannen skjedde ringte de etter hjelp til brannstasjonen i Harsjtad.
Brannen brente ned hele rådhuset. De holder på å bygge et nytt rådhus. Det koster veldig mye, men de fikk penger fra Kylligfoss
Dagen etterpå skrev avisen Tønsborg posten en artikkel om brannen.
[[image flickr:5663241809]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License