Tønsborg Søppeldynge

Tønsborg søppeltynge er hvor folk kaster og leverer inn det de ikke trenger. De varene som de mener er i god stand, selger de. De varene som er ødelagt reparerer de. Det er mange ansatte der som jobber forskjellige tider om dagen. Geir og de fem vennene hannes jobber der, de trives der.

flickr:563372167
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License