Trollet I Tonsborg

trolle i tønsborg er en sagn om et troll som bodde i tønsborg.
trollet brukte å gå mens de sov å stjele mat.
En dag våknet noen å skremte han , trollet ble så redd at han sprang opp å fjellet og aldri kom tilbake.trolljegeren.png

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License